Яичник молодой женщины (фотография):

1 – Vesical surface; Anterior surface; 2 – Fundus of uterus; 3 – Intestinal surface; Posterior surface; 4 = 1 + 2 + 3 – Uterus; 5 – Isthmus; 6 – Ampulla; 7 – Fimbriae; 8 = 5 + 6 + 7 – Uterine tube; 9 – Sigmoid colon; 10 – Ovary; 11 – Ligament of ovary; 12 – Round ligament

of uterus

Оцените статью
yamedik
Добавить комментарий
Adblock
detector