Варианты маточной артерии (схема):

1 – Vaginal branch; 2 – Fundus of uterus; 3 – Branch of fundus of uterus; 4 – Uterine artery, tubal branch; 5 – Uterine tube; 6 – Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament; 7 – Ovarian artery; 8 – Ovary; 9 – Uterine artery, ovarian branch; 10 – Ligament of ovary; 11 – Helicine branches;

12 – Uterine artery

Оцените статью
yamedik
Добавить комментарий
Adblock
detector