Варианты маточной артерии (схема):

1 — Vaginal branch; 2 — Fundus of uterus; 3 — Branch of fundus of uterus; 4 — Uterine artery, tubal branch; 5 — Uterine tube; 6 — Suspensory ligament of ovary; Infundibulopelvic ligament; 7 — Ovarian artery; 8 — Ovary; 9 — Uterine artery, ovarian branch; 10 — Ligament of ovary; 11 — Helicine branches;

12 — Uterine artery

Оцените статью
yamedik
Добавить комментарий